Solution.png

 מרכז יש פתרון ע"ר

There is a Solution R.A

 

מי אנחנו

"יש פתרון – מרכז עזרה וסיוע" הוקם על-ידי קבוצת מתנדבים מתוך מטרה לסייע בכל בעיה נפשית- רגשית והתמכרות בפרט.
התמודדות עם התמכרות לסמים, הימורים, סקס, אוכל או אלכוהוליזם אינה קלה, ואפילו קשה יותר כשאתה נאבק גם עם בעיות בריאות הנפש, אך ניתן לקבל טיפולים המסייעים להשיב את החיים למסלול.
באבחנה כפולה, סוגיית בריאות הנפש והתמכרות לסמים או אלכוהול נושאים תסמינים ייחודיים העשויים להפריע ליכולת התפקוד, ההתמודדות עם קשיי החיים ויחס לאחרים. המצב מסתבך כשהפרעות אלו משפיעות זו על זו.
כשבעיית בריאות הנפש אינה מטופלת, בעיית ההתמכרות לסמים, אלכוהול או כל משעבד אחר מחמירה.
"יש פתרון" הוקם על מנת לתת מענה לבעיה הפנימית המרכזית – "המחלה הרוחנית".
פתרון ממוקד לשורש הבעיה המרכזית.
"אנו מרגישים רע, משתמשים בכל חומר משנה מצב רוח ותודעה, מתנהגים באופן הרסני, מכיוון שאנו שרופים מבפנים".
בכל רגע, בכל מקום בארץ ובעולם, קיימים אנשים סובלים, בודדים אשר אינם מצליחים לצאת מהמעגל ההרסני הזה של חייהם.
תהה הבעיה אשר תהה "יש פתרון" מושיטה את ידה לעבר חסרי התקווה והמיואשים הלכודים בביצה הטובענית של עצמם.
"אי-שפיות זה לעשות אותו דבר פעם אחר פעם ולצפות לתוצאות שונות".